Първи теоретико-практитески семинар за съдии и рефери по муай тай за 2018 г.

Завърши първия за 2018г теоретико-практитески семинар за съдии и рефери по муай тай воден от Красимир Димов. Добро начало за бъдещи подобни мероприятия.