УС на БККБМТ свиква Общо събрание на членовете на 11.01.2017 г.

 • ДВЕ СВЕТОВНИ ТИТЛИ, ДВА СРЕБЪРНИ И ДВА БРОНЗОВИ МЕДАЛА ПО КИКБОКС

  Втора световна титла за България! След вчерашния триумф на Албена Ситнилска при жените на киклайт контакт (категория до 55 кг.), днес и Борислав Радулов ни зарадва със златен медал от Световното първенство в Анталия.

 • ДВАМА СВЕТОВНИ ВИЦЕШАМПИОНИ И ДВА БРОНЗОВИ МЕДАЛА КИКБОКС ОТ СВЕТОВНОТО В САРАЕВО

  От 19 до 26.10.2019г. в гр. Сараево – Босна и Херцеговина се проведе Световно първенство по кикбокс за мъже и жени в стиловете лоу кик, К1 и лайт контакт. В него взеха участие 58 държави и общо 754 състезателя.

 • СЕДЕМ ЗЛАТНИ МЕДАЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИ ПО МУАЙ ТАЙ В ТАЙЛАНД

  Българският национален отбор по муай тай повтори отличното си представяне от миналата година на световното първенство по муай тай за мъже и жени. Седем българи се окичиха със златни медали, а двама останаха със сребро.

  ПОКАНА

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО КИК-БОКС И МУАЙ-ТАЙ” – гр. София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на 11 /единадесети/ 01 /януари/ 2017 г. /две хиляди и седемнадесета година/, в 11.00 часа в гр. София, бул. ”Васил Левски” № 75, Заседателна зала на Министерство на младежта и спорта, при следния дневен ред:
  т. 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността и състоянието на сдружението за 2016 г.
  Проект за решение: ОС приема отчета на Управителния съвет за дейността и състоянието на сдружението за 2016 г.
  т. 2. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет на сдружението през 2016 г.
  Проект за решение: ОС приема отчета на Контролния съвет за 2016 г.
  т. 3. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на втория председател /съпредседател/ на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“.
  Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност на втория председател /съпредседател/ на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“.
  т. 4. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Председателя на Управителния съвет на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“. Избор на членове на Управителния съвет и на Председател на Управителния съвет на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“.
  Проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет и на Председателя на Управителния съвет на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“. Избор на членове на Управителния съвет и на Председател на Управителния съвет на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“.
  т. 5. Приемане на бюджет на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“ за 2017 г.
  Проект за решение: ОС приема бюджет на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай за 2017 г.
  т. 6. Приемане на решение за изменения и допълнения в устава на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“.
  Проект за решение: ОС приема решение за изменения и допълнения в устава на „Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай“
  т. 7. Разни.

  Поканват се членовете или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Акредитацията на делегатите ще протече от 10.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

  Председател на УС: Виктор Меламед