Контакти

Адрес в София

гр. София, бул. "Васил Левски" № 75, ет. 7, ст. 706

Пламен Нанчев - главен секретар 0888801537

Ръководство на БККБМТ

 • Галин Димов

  Председател на УС на БККМТ

  +359877363333
 • Пламен Нанчев

  Член на управителният съвет на БККБМТ

  + 359 888801537
 • Димитър Димитров

  Член на управителният съвет на БККБМТ

  +359878773242
 • Илиян Шопов

  Член на управителният съвет на БККБМТ

 • Никола Димитров

  Член на управителният съвет на БККБМТ

 • Георги Вачев

  Член на управителният съвет на БККБМТ

  +359988 887763
 • Камен Славов

  Член на управителният съвет на БККБМТ

Администрация и Национални селекционери